VESTLANDSKONFERANSEN PÅ HJUL
KOMMENTARAR
Siren SundlandW293.png
 
PROSJEKTA VI STØTTER
GRØN VEKST
slider-seasight.jpg

Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet. Ein del av overskotet i Sparebanken Vest vert gjeven attende til samfunnet som ålmennyttige midlar. Agenda Vestlandet tildeler desse midlane til prosjekt som set fart på den kritisk viktige omstillinga på Vestlandet. Les meir om stiftinga.

GRØN VEKST
280x245_Flybilde_Fotocreditering_Courtes
GRØN VEKST
GRØN VEKST
 
 
KOMMENTARAR
HØGDEPUNKT FRÅ VESTLANDSKONFERANSEN 2020
Neste konferanse arrangeres 
8. FEBRUAR
2022
 
 
Agenda Vestlandet (kontor)
Jonsvollsgate 2
5011 Bergen
Tlf: 99152515
epost: frode.nergaard.fjeldstad@spv.no
«Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ein drivkraft i det grøne skiftet på Vestlandet.»