VESTLANDSKONFERANSEN PÅ HJUL
KOMMENTARAR
Siren SundlandW293.png
 
 
 
PROSJEKTA VI STØTTER
GRØN ENERGI
slider-seasight.jpg

Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet. Ein del av overskotet i Sparebanken Vest vert gjeven attende til samfunnet som ålmennyttige midlar. Agenda Vestlandet tildeler desse midlane til prosjekt som set fart på den kritisk viktige omstillinga på Vestlandet. Les meir om stiftinga.

GRØN VEKST
GRØN VEKST
NCC Logosalat Nov 20_163x138.jpg
GRØN VEKST
GRØN VEKST
 
KOMMENTARAR
 
HØGDEPUNKT FRÅ VESTLANDSKONFERANSEN 2020
VK19_logo.png
Neste konferanse arrangeres 
8. FEBRUAR
2022