VESTLANDSKONFERANSEN PÅ HJUL
KOMMENTARAR
Siren SundlandW293.png
PROSJEKTA VI STØTTER
MicrosoftTeams-image.png
slider-seasight.jpg

Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet. Ein del av overskotet i Sparebanken Vest vert gjeven attende til samfunnet som ålmennyttige midlar. Agenda Vestlandet tildeler desse midlane til prosjekt som set fart på den kritisk viktige omstillinga på Vestlandet. Les meir om stiftinga.

plasticbottle.jpg
KYSTEN VÅR
FlowAccelerator_OffshoreWind_Front.jpg
GRØN VEKST
OneOcean_Front.jpg
KYSTEN VÅR
stad skipstunnel_tmb.png
GRØN VEKST
 
 
 
 
KOMMENTARAR