VESTLANDSMELDINGEN

Hva er Vestlandsmeldingen?

I 2019 og i 2020 har Vestlandskonferansen AS fått utarbeidet to ulike og uavhengige rapporter. Målet er å bidra til engasjement, politisk diskusjon og ikke minst bidra konkret til næringsutvikling inn i det grønne skiftet på Vestlandet. 

 

Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Den Stor

Vestlandsmeldingen 2020

Vestlandsmeldingen 2020 er en uavhengig rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Vestlandskonferansen. Rapporten viser den økonomiske utviklingen i de fire eksportintensive næringene; sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustri og fornybarnæring.

 

Vestlandsmeldingen 2019

Vestlandsmeldingen 2019 er en uavhengig rapport utarbeidet av PwC og Zynk på oppdrag fra Vestlandskonferansen. Rapporten forteller om hvordan Vestlandets utvikling vil defineres av globale megatrender og nasjonale rammebetingelser.