VESTLANDSINDEKS

Vestlandsindeksen

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering var i første kvartal 2012. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spøreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 

Vestlandsindeks nr. 2 2020
tim-strulik-cCwnGDEFspc-unsplash.jpg

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, 200 bedrifter i Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorere som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli det neste halvåret.