Search

Økt etterspørsel, svekket kapasitet og verdikjedeutfordringer gir prisvekst


Vestlandsindeksen for første kvartal viser at vestnorsk økonomi fortsetter å skyte fart ut av pandemien med rekordvekst i etterspørsel. Samtidig melder en stor andel av bedriftene om utfordringer med både kapasitet og verdikjeder.


Forventningsindeksen, som måler bedriftenes forventinger de neste seks månedene, peker oppover fra fjerde kvartal. Forventningsindeksen er på 66,5, og er for første gang siden pandemien over sitt historiske gjennomsnitt. Forventningene stiger i samtlige fylker, hvor Rogaland har sterkest vekst.

– Foruten stabile forventninger til investeringer, er det oppgang i forventninger til lønnsomhet, sysselsetting og etterspørsel målt mot foregående kvartal. Etterspørselsøkningen er den største i indeksens historie. Dette tyder på at den raske gjeninnhentingen fortsetter, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.


– Det er også særlig positivt at overnattings- og serveringsnæringen, som har vært sterkt preget av pandemien, melder om forventninger over gjennomsnittet, sier Janbu Fresvik.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet, og Kjetil Benson, leder for Markets, har diskutert dette kvartalets indeks.


Frykter å stange i taket Selv om forventningene øker, melder bedriftene om utfordringer. Åtte av ti bedrifter oppgir begrenset tilgang på arbeidskraft som den faktoren som skaper størst kapasitetsvansker. Syv av ti bedrifter melder om at tilgangen på faglært arbeidskraft er det som er mest utfordrende å få tak i.


Vestlandsbedriftene har gjennom høsten 2021 også meldt om økende utfordringer i sine verdikjeder som følge av redusert tilgang på råvarer eller andre produkter og utfordringer knyttet til logistikk. Disse utfordringene vedvarer i første kvartal 2022.

– Mer enn to-tredjedeler av bedriftene forventer økt vekst på topplinjen, samtidig som de rapporterer om kapasitetsutfordringer og utfordringer i verdikjedene. Det tyder på at mange vestlandske bedrifter venter å kunne øke lønnsomheten gjennom økte utsalgspriser. Det verdt å merke seg at undersøkelsen var gjort før krigen i Ukraina brøt ut, og det er ingen tvil om at det vil kunne forrykke verdikjedeproblemene ytterligere, sier Janbu Fresvik.


Markedet absorberer prisøkningene Fresvik mener årsaken til at vestnorske bedrifter kan heve prisene og likevel vokse er at mange av bedriftene opererer i spesialiserte markeder som i stor grad er kompetansedrevne.


– Vestnorsk økonomi har mange bedrifter som jobber innen nisjesegmenter som gjør at prisøkningene som må til for å skaffe kapasitet eller møte økte innkjøpspriser kan tas ut i økte priser. Dette gjelder i stor grad i leverandørindustrien hvor vi har en rekke små og mellomstore spesialiserte virksomheter, men også innen bransjer som hotell og servering hvor mange opererer i et mindre prissensitivt marked med stort potensial for spesialiserte og unike opplevelser, sier Janbu Fresvik.


Grønn omstilling preger gjeninnhentingen På vei ut av pandemien setter grønn omstilling sitt preg på bedriftenes aktiviteter. En av tre bedrifter melder om at bedriften i svært stor eller stor grad planlegger å gjøre endringer i løpet av de kommende årene for å tilpasse seg det grønne skiftet.


I fjerde kvartal 2019, siste kvartal før pandemien inntraff, svarte kun en av fem bedrifter det samme.

For første kvartal 2022 er det også en økning i hvor mange bedrifter som stiller krav til kunder, leverandører og samarbeidspartnere om måling av utslipp. Det er også en økning i bedrifter som måler eller fører regnskap over bedriftens påvirkning på miljøet.

– Selv om det er pandemien som stort sett har preget næringslivet de siste to årene, har bedriftene også hatt et økende miljøfokus. Vi ser at gjeninnhentingen handler om både kapasitet og omstilling, og at stadig flere virksomheter ser nødvendigheten av å omstille eksisterende aktivitet og etablere nye aktiviteter for å møte konstant økende krav innenfor klima og miljø, sier Janbu Fresvik.


Last ned Vestlandsindeksen-rapporten for 1. kvartal 2022.