Search

Agenda Vestlandet tildeler 9 mill i støtte til Norwegian Cognitive Center

- Kunstig intelligens treffer næringslivet som en stiv kuling fra vest. Derfor har vi gitt støtte til Norwegian Cognitive Centre, slik at Vestlandsbedriftene kan sette seil for å henge med i digitaliseringen, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.


Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i den grønne omstillingen på Vestlandet.

– Vi ser at kunstig intelligens hurtig snur opp ned på etablerte forretningsmodeller i alle næringer, sier Sundland. Kognitivsenteret skal bistå bedrifter med å ta i bruk kunstig intelligens og dermed styrke innovasjonskraften i bedriftene. Hun peker på at det er svært kostbart å utvikle konkurransedyktig teknologi på dette feltet, derfor trenger man et kompetansesenter som kan jobbe på tvers av både enkeltbedrifter og næringer.

- Dette teknologikappløpet må vi rett og slett følge med på for å hevde oss i en beintøff internasjonal konkurranse, sier Sundland.


Kognitivsenter i NCE Media-klyngen

Norwegian Cognitive Center er en felles satsing på kunstig intelligens i skjæringspunktet mellom akademia, privat og offentlig sektor. Ambisjonen er å sikre tilgang på relevant kompetanse, akselerere bruk av AI i omstilling og digitalisering, og med det gi næringsliv og andre aktører på Vestlandet et presist og kraftig konkurransefortrinn.


Norwegian Cognitive Center startet som et prosjekt i NCE Media, der man tidlig så behovet for omstilling og digitalisering knyttet til både egne og andre næringer.

- Medieindustrien har stått i omstilling lenge, og er langt fremme på å ta ny teknologi i bruk. Sammen med vår teknologipartner IBM startet vi arbeidet med å sette opp et industrinært AI-senter som nå har vokst kraftig, med både klynger, viktige akademiske miljøer, offentlig sektor og globalt ledende industri på laget, sier Anne Jacobsen, leder i NCE Media.


Samarbeider på tvers av klyngene

Norwegian Cognitive Center drives nå i fellesskap av NCE Media, CGE Ocean Technology, NCE Finance Innovation, NCE Seafood Innovation og Proptech Innovation. Bergen Kommune og Bergen Næringsråd sitter tett på prosjektet, og aktører som Norce, Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen, NORA, Universitetet i Bergen, NHH, VIS Innovasjon samt klyngene NCE Maritime Cleantech og Norwegian Smart Care Cluster er også en del av konsortiet.


NCC har tilhold i Media City Bergen, og aktivitetene er godt i gang.

- En rekke prosjekter som alle har som mål å speede opp omstilling og konkurransekraft er nå startet, forteller prosjektleder i NCC Odd Gurvin.


- Sentret er nå i full drift, åpent for alle, og man kan nå henvende seg til oss for å få bistand og hjelp til sine AI-prosjekter. Med støtten fra Agenda Vestland vil aktiviteten fremover øke, og kapasiteten mer enn dobles, avslutter Gurvin.