Search

Flow Accelerator og Norwegian Offshore Wind Cluster med unikt akseleratorprogram for havvind.

Flow Accelerator bygger videre på suksessen fra 2020 og satser i år på et helt unikt program rettet mot havvind. Etter en spennende vår med planlegging har Flow Accelerator sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster skapt et program som vil være helt unikt på verdensbasis.

Vindmøller på havet
Bilde av: Nicholas Doherty, Unsplash.com

— Bygger videre på suksesshistorier I 2020 hvor fokuset var subsea, shipping og energi brakte vi 6 selskaper fra hele verden til Haugalandet, der de fikk møte hjertet i den norske maritime industrien. Fjorårets selskaper ble mottatt med åpne armer, tross strenge møte restriksjoner, og de gode møtene, diskusjonene, avtalene, har ledet til flere spennende pilotprosjekter, investeringer, og et av selskapene gikk så langt som å flytte hele sin virksomhet fra Barcelona til Haugesund. — Satser videre med Norsk offshore vind Flow Accelerator designer skreddersydde programmer basert på behov fra industriaktører og næringsklynger. I år er hovedpartner Norwegian Offshore Wind Cluster. Den norske klyngen omfatter hele leverandørkjeden innen havvind, og har per dags dato 310 medlemmer. Havvind er også vokst til et nasjonalt fokusområde, senest ved Norges Olje- og Energiminister Tina Bru sin presentasjon av fortsatt økende satsing på Floating Wind 2021 i Haugesund 8. Juni.


- “Klyngen har identifisert flere områder med muligheter for innovasjon innen offshore vind. Vi har også et stort fokus på oppstart- og vekstselskaper i vår videre satsing. Gjennom Flow Accelerator får vi skreddersydd et program som kan koble flere flinke hoder til vår næring, og hvor våre klynge-medlemmer kan få innsikt i innovasjon og nyskapning både nasjonalt og internasjonalt hold.”


Arvid Nesse, Daglig Leder, Norwegian Offshore Wind Cluster


— Finansiering fra Vestlandet Flow Accelerator har mottatt støtte fra Agenda Vestlandet, en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å drive frem satsinger innen bærekraft og grønn omstilling. I den omstillingen Vestlandet nå står midt i er det avgjørende at vekstbedrifter får muligheten til å skalere og vokse seg store. Derfor støtter Agenda Vestlandet prosjekter som Flow Accelerator


- Offshore vind er et bevis på hvordan omstillingen på Vestlandet skaper nye verdikjeder og arbeidsplasser i hele landet. Flow Accelerator er en av flere satsinger

Agenda Vestlandet støtter, og vil bidra til økt innovasjon og nyskapning med utspring i kompetansesentrene på Vestlandet og langs hele kysten


Siren Sundland, Konserndirektør strategi og digital distribusjon Sparebanken Vest.
Akseleratorprogrammet starter i November 2021, da med en digital kickoff før deltakerne samles fysisk med oppstart i Haugesund. Årets program vil også omfatte besøk til flere lokasjoner langs norskekysten deriblant Bergen, Oslo og Stavanger. Målet med programmet er å introdusere både norske og internasjonale oppstartsselskaper for verdensledende norske aktører. Møtene leder til samarbeid og pilotprosjekter, som kan bidra til reduserte kostnader og spennende løsninger på ulike miljøaspekter knyttet til havvind.