Search

GreenCap Solutions i Sandnes sikter på grønn eksportvekst

Med patentert teknologi for fangst og kontroll av CO2 i drivhus sikter selskapet GreenCap Solutions på eksportmarkedet. Målet er å være globalt ledende og ha en omsetning på 500 millioner innen fem år.

Selskapet har utviklet og patentert en egen teknologi for å fange CO2 i lukkede drivhus. «Environmental Control System» er en helt kjemikaliefri og bærekraftig teknologi, og gjennom både fangst og kontroll av CO2-nivået kan et lukket drivhussystem produsere året rundt – hvor som helst i verden.


- Teknologien vi har utviklet har stort potensial. CO2-fangstteknologien kan brukes hvor som helst i verden. Vi har to prosjekter i Norge, og ett prosjekt i Midtøsten som utvikles og bygges i løpet av året. I tillegg har vi en rekke andre land og prosjekter som er på gang, sier Bjørn Rygg, styreleder i GreenCap Solutions, og daglig leder og eier av BR Industrier som er største eier av selskapet.

Bygger opp nettverk i Europa, USA og Midtøsten GreenCap Solutions ble etablert i 2016 og har som mål at de skal produsere minst 100 fangstenheter årlig og omsette for 500 millioner kroner innen fem år. Selskapet er nå i gang med å utvikle internasjonale samarbeidspartnere for å ta i bruk teknologien industrielt.


- GreenCap Solutions har brukt de siste to årene på å bygge opp et nettverk i Europa, Midtøsten og USA. Med dette nettverket skal vi rulle ut teknologien sammen med internasjonale samarbeidspartnere, forklarer Rygg.


Viktig støtte fra virkemiddelapparatet Innovasjon Norge har vært og er en viktig partner for at selskapet skal lykkes med målet om å bli verdensledende med fangstteknologien. Selskapet har anvendt flere ordninger hos Innovasjon Norge, og også Forskningsrådets to programmer Skattefunn og Bionær, samt EU-ordningen «Eurostars», er blant de offentlige virkemidlene selskapet har benyttet.


- Virkemiddelapparatet har vært nyttig, spesielt med tanke på internasjonaliseringsprosessen. Vi har brukt Innovasjon Norges kontorer både i Tyskland, Dubai, India og Singapore. Disse har vært svært gode sparringspartnere og rettledere for å etablere kontakter, sier Rygg.


- Virkemiddelapparatet må bli viktig for flere bedrifter I Vestlandsindeksen første kvartal oppgir fire av fem vestnorske eksportbedrifter at de ikke har benyttet eksportfremmende virkemidler de siste to årene.

Konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, mener eksportvirkemidlene må bli mer synlig for flere norske bedrifter, og at potensialet er stort for å løfte enda flere ideer ut på verdensmarkedet slik som GreenCap Solutions er i ferd med å gjøre.


- Svarene i Vestlandsindeksen viser at vi må intensivere arbeidet med å gjøre offentlige virkemidler mer relevant og synlig for alle de viktige små og mellomstore eksportbedriftene på Vestlandet. Både vi som region og Norge som nasjon er avhengig av å øke eksporten. Selskaper som GreenCap Solutions viser hvilket potensial det bor i norske gründere og ideer, og det må vi klare å industrialisere internasjonalt, sier Fresvik.


- Må være unik for å lykkes Bjørn Rygg mener mange norske bedrifter har stort potensial til å eksportere teknologi, men at det er avgjørende å forstå markedet godt og om det man skal tilby kan vinne frem internasjonalt.


- Vår oppfatning er at det man bringer til markedet må være noe nytt. Det første spørsmålet til enhver som skal mot internasjonale markeder er å være hundre prosent ærlig på hva tjenesten eller produktet er, og om dette er konkurransedyktig. Først da kan reisen begynne, sier Rygg.