Search

Har forsket på den norske turisten

Updated: Mar 17, 2021

Fjorårets turistsesong ble helt spesiell både i Norge og Vestlandet. Borte var alle internasjonale gjester, og i den korte sommersesongen handlet det om å tiltrekke seg norske gjester. Vestlandet ble en av vinnerne, det kan skje også i år.

Foto: Alde Sider/Olav Bleie

- De fleste nordmenn vil også i år feriere i eget land, men vi vet for lite om hvilke behov de norske turistene har. For å sikre økt lønnsomhet i reiselivsnæringen, har vi derfor forsket på hva som kjennetegnet den typiske norske turisten i 2020, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet på Vestlandet.

- Reiselivsnæringen er en kritisk viktig næring for Vestlandet, og store deler av næringen står fortsatt i knestående. Det er viktig å sørge for at næringen får et kraftig comeback i 2021, derfor valgte vi å støtte dette prosjektet, sier Sundland.

Samarbeider med lokale aktører

Undersøkelsen er utført av Vekstlandet i samarbeid med en rekke aktører, deriblant Siderklynga i Hardanger.

- Medlemmene i klyngen forteller oss at de norske gjestene legger igjen mer penger enn de internasjonale. Dette innsiktsarbeidet vil hjelpe oss i å utvikle produkter som er mer treffsikre til årets sesong, sier Kjetil Widding, daglig leder i Siderklyngen i Hardanger. I fjor lanserte de en storsatsing med Sidercruise i Hardanger. – Vi så at nordmenn er mer opptatt av kvalitet, god mat og historie, alt dette kan vi tilby i vår region, sier Widding.


5 typiske gjester

Innsiktsarbeidet er gjennomført av Vekstlandet og er basert på 31 dybdeintervjuer av nordmenn som besøkte Hardanger i 2020. Caspar Lund forteller at de har kommet frem til 5 typiske gjester, som dominerte reiselivsmarkedet i Hardanger i fjor.

- Vi tok utgangspunkt i hvilke oppgaver den norske turisten ønsker å få løst, dermed kan vi forstå bedre hvilke behov de ulike målgruppene har forklarer Lund. – Vi kan kategorisere fem ulike arketyper, «den aktive naturyteren», «feinschmeckeren», «miss bucket», «old-timers» og «komforsøkeren», sier Lund.

- Ved å forstå de ulike målgruppene sine behov kan reiselivsaktører innrette sine produkter for å øke inntjeningen i årets sesong, sier Lund.

Hele undersøkelsen blir presentert på et reiselivswebinar sendt fra Grieghallen den 16. mars. Her vil også Kjetil Widding fra Siderklynga være en av innlederne.

Agenda Vestlandet

En stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet. Stiftelsen deler ut allmennyttige midler fra bankens overskudd.

Vekstlandet

Bidrar til vekst på Vestlandet ved å løse industrielle utfordringer innen fornybar energi, fiskeri, reiseliv, skipsfart og opprett.

Siderklynga i Hardanger

Siderklynga i Hardanger ble opprettet av Hardanger Siderprodusentlag, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og lokalt næringsliv.

Siderklynga har ambisjon om at veksten i sidernæringen også skal gi verdiskaping i andre bransjer, som reiseliv, råvareprodusenter, industri og forskning.


For ytterligere kommentarer:

Siren Sundland: 975 42 727

Kjetil Widding: 918 81 398

Caspar M Lund: 971 69 095