Search

5 Questions About the New World

Updated: Jan 20, 2021


Publisert av Knight Ayton

 

Av Peter Frankopan 16. juni 2020

 

Peter Frankopan, forfattar og professor frå Universitetet i Oxford, deltok på Vestlandskonferansen 2020 i mars. Frankopan blei verdskjent etter å ha skrive "Silkevegane" - ei ny verdshistorie. Under konferansen snakka han om verdshistoria i eit nytt lys med Østen som dreiepunkt og ein utforskning av dei kreftane som no varslar ein ny æra i internasjonal stormaktspolitikk. Han har no stilt 5 spørsmål om den nye verda i sammenheng med den globale pandemien, sjå videoen for å høre frå Frankopan.