Search

Enklere å oppdage Vestlandet – Fjord Norge med ny digital reiseguide støttet av Agenda Vestlandet

Updated: Mar 17, 2021


Foto: Frithjof Fure / www.fjordnorway.com

Det er mange som ønsker å se fjordene og vår fantastiske natur. Men både turistundersøkelser og merkevaretrackere avdekker at det er få som har god kunnskap om hva de kan gjøre, se, spise, høre, møte og kjøpe på en reise til Vestlandet, utenom de mest kjente stedene og ikonene. Det skal vi nå løse gjennom å samle informasjon og tilbud i én digital guide som gjør det enkelt for forbrukerne, forteller Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge.

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet.

- Det må det bli mye lettere å planlegge og booke en reise på Vestlandet. I tillegg må det bli lettere å finne frem til de grønne reiselivsproduktene, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest. Stiftelsen støtter prosjektet med i alt 6,6 millioner kroner.

- Vi ønsker å gjøre vårt til at reiselivet på Vestlandet kan gjenvinne rollen som vekstmotor i norsk reiseliv. Dette tiltaket vil være en kick-start for hele næringen, sier Sundland.

Blir enklere for turistene å finne frem

Undersøkelser har avdekket at både norske og internasjonale gjester vet for lite og mener det er vanskelig å finne frem til opplevelsene på Vestlandet. Tilbakemeldingene fra norske sommerturister i fjor viser at kunnskapen om hva man kan gjøre i en ferie på Vestlandet kunne vært langt større.

Den nye digitale guiden, som skal lanseres trinnvis og være helt ferdig senhøsten 2021, tar mål av seg til å være den komplette reiseplanleggeren for Vestlandet. Den skal være en støtte for brukeren gjennom alle faser i kundereisen.

Etter koronapandemien tror vi at Vestlandet kommer til å oppleve at flere velger å reise rundt på egen hånd og at det vil komme flere tilreisende fra markeder som ligger tett på oss geografisk. Denne guiden skal være et godt verktøy for både norske og internasjonale gjester, sier Rolland.

Skal bidra til et bærekraftig reiseliv

Portalen skal også skape merverdi for reiselivsnæringen og den blir viktig bidrag til utvikling av et mer bærekraftig reiseliv på Vestlandet. Det å vise besøkende før, og mens de er her, enda mer av det de kan gjøre og oppleve på Vestlandet gjør gjestene enda mer verdifulle. Målet er å få flere til å bli her lenger, bruke flere av tilbudene vi har og dermed legge igjen mer penger - før de reiser hjem igjen litt fattigere, men veldig rike på gode minner.

Vi er svært glade for at Agenda Vestlandet ser verdien og potensialet i satsingen. Reiselivet er en viktig næring for Vestlandet. Den sysselsetter rundt 43 000 mennesker og bidro i 2019 med en verdiskaping på over 20 mrd. kroner. Som en følge av koronapandemien står nå reiselivet i dyp krise. Det preger lokalsamfunnene på Vestlandet. Mer enn noen gang har regionen behov for støtte til å bygge marked og etterspørsel igjen. Den digitale guiden blir en viktig del av arbeidet med å gjenreise reiselivsnæringen på Vestlandet, avslutter Rolland.

Fakta om Fjord Norge AS

Fjord Norge AS er salgs- og markedsføringsselskapet for de tre vestlandsfylkene. Fjord Norge AS skal gjennom målrettet nasjonal og internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivsbedrifter i regionen.

Fakta om Agenda Vestlandet

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft for det grønne skiftet på Vestlandet. Stiftelsen disponerer et fond på 300 millioner kroner i allmennyttige midler, som kommer fra overskuddet til Sparebanken Vest.