Search

Nå blir Statsraad Lehmkuhl elektrisk

Updated: Dec 1, 2020

Med en helt nyutviklet batteriløsning om bord, blir Statsraad Lehmkuhl grønnere enn noensinne. Nå planlegger Bergens stolthet en seilas jorden rundt for å fremme bærekraft og kunnskap om havet.

Foto: STI Valery Vasilevskiy

 

Av Giske Eggen 16. mai 2019

 

Statsraad Lehmkuhl ble bygget som et hybridskip allerede da det ble sjøsatt i 1914, med både seil og dieselmotor. Skipet er i utgangspunktet miljøvennlig og kan i løpet av et år benytte oppimot 70% av tiden under seil. Miljøprofilen blir ytterligere styrket når batteriet blir installert i 2019. Det er første gang et seilskip i denne størrelsen bygges om til miljøvennlig batteridrift.


- Vi er utrolig stolte over at Statsraad Lehmkuhl er det første seilskipet i sin klasse i verden som legger om til batteridrift, sier direktør i stiftelsen, Haakon Vatle.


- Vi har brukt naturen som fremdriftsmiddel i over hundre år, og er i utgangspunktet svært miljøvennlige. Nå når vi får inn et batteri, gjør vi Statsraad Lehmkuhl enda mer miljøvennlig for de neste hundre årene, sier Vatle.


Nyvinningen realiseres med støtte fra ENOVA og Sparebanken Vest.


- Det er inspirerende å se hvordan Haakon Vatle og hans mannskap nå gjør Statsraad Lehmkuhl til et flaggskip for bærekraft. For Sparebanken Vest er det helt naturlig å takke ja til invitasjonen om å være sentral samarbeidspartner i dette arbeidet: Takket være verdiene våre 290 000 kunder har skapt gjennom å eie Sparebanken Vest har skap til nå, kan vi sammen sjøsette nye ideer og det ypperste av miljøvennlig teknologi til sjøs, sier Siren Sundland
GRØNT SPLEISELAG


Med til prosjektet hører også en innovativ løsning for å utnytte vindkraften til å lade batteriet. Propellen går rundt selv når skipet seiler, og energi vil dermed kunne hentes fra propellen og lagres i batteriet.


- Driftsmessig er dette den største milepælen i Statsraad Lehmkuhls historie, sier daglig leder Haakon Vatle i Statsraad Lehmkuhl.


"Statsraad Lehmkuhl" er en tremastet stålbark og ble bygget ved Johann C. Tecklenborg AG i Bremerhaven-Geestemünde i 1914 som skoleskip for den tyske handelsflåten, under navnet "Grossherzog Friedrich August".JORDOMSEILING


Stiftelsen legger nå store planer for å videreføre arbeidet med bærekraft. Planen er å legge ut på en to år lang jordomseiling fra 2021, med arbeidstittelen "One Ocean.


- Målet vårt er å være en flytende ambassadør for havnasjonen Norge. Jordomseilingen skal brukes til å spre kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig utvikling, sier Haakon Vatle.


Vatle minner om at en av skipets viktigste oppgaver, er å være en opplærings arena. Han ønsker å bruke både batteriprosjektet og jordomseilingen til spre kunnskap.


- Når vi nå i tillegg til å bringe videre tusen år gamle sjømannstradisjoner også kan vise frem innovativ teknologi, forsterker vi Statsraad Lehmkuhl sin relevans i tiden vi er inne i, sier Vatle.


Det at Haakon Vatle og hans mannskap nå installerer morgendagens grønne teknologi i skoleskipet, gjør det mulig for våre ungdommer å lære om fornybare løsninger for fremtiden, tilføyer Sundland.


INTERNASJONALT FORBILDE


Pionerprosjektet blir lagt merke til internasjonalt, og andre seilskip følger nøye med på resultatet.


- Vi håper skipet blir en foregangsmodell både for andre seilskuter og flere typer fartøy, sier Vatle.