Search

Sparebanken Vest bidrar til verdens første elfly-rute

Updated: Dec 1, 2020

Flyruten mellom Stavanger og Bergen kan bli den første kommersielle elfly-ruten i verden. Sparebanken Vests gavefond støtter prosjektet som har som mål å realiseres i 2023.

Foto: Courtesy Zunum Aero

 

Av Janne Fossheim Lønne 6. november 2019

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Sparebanken Vest, Berg-Hansen, Aircontact Group og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.


Sparebankens bidrag er midler til en omfattende utredning av prosjektet som skal være på vingene i 2023.


– Dette spennende prosjektet vil vi gjerne være med å støtte, og Sparebanken Vest har bevilget 1,6 millioner kroner til utredning av prosjektet. Vi vil bidra til å gjøre Vestlandet til en ledende region på klimateknologi og klimakutt, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.


GODE FORUTSETNINGER


Norge og Vestlandet er godt egnet til elektrifisering av luftfarten, skriver Avinor på sine nettsider. Det er regjeringen som har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart.


Målet er at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040, og at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel.


Avinor Flesland og Sola skal ha ansvaret for å få på plass elfly-infrastrukturen, og kan dermed bli først i verden som får dette på plass i 2023.


– Målet er å få verdens første kommersielle elfly-rute. Dette er en verdensrekord ingen har bedre forutsetninger enn oss til å klare. Vestlandsregionen er fremoverlent når det gjelder fornybarsatsingen og har vist vilje til endring, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen, en av samarbeidspartnerne i prosjektet.OPPSTART


De første utredningene starter allerede i januar og det er nonprofit-selskapet Start Norge AS som skal administrere og fronte prosjektsamarbeidet. Prosjektet skal gjøre følgende:


• Utrede hvilke effekter en tidlig innfasing av elfly vil ha for Norge – så vel samfunnsmessig som næringsmessig.

• Arbeide for tilrettelegging for etablering av hensiktsmessige offentlige støtteordninger for kjøp av elfly (f. eks. etter modell av det som eksisterer for nyttekjøretøy og sjøgående fartøy, kfr. Enova).

• Arbeide for tilrettelegging av etablering av nødvendig infrastruktur for drift av elfly, f. eks. hensiktsmessige lademuligheter for flyene.

• Være pådriver for at myndighetene innfører ulike incentiver for at både flyselskap og passasjerer skal velge elfly som foretrukket transportmiddel, f. eks. økonomiske incentiver som avgiftslettelser, m.v.


Den 14. november er Sparebanken Vest er medarrangør på bærekraftskonferansen Pionér på Stavanger lufthavn Sola. Vil du høre mer om dette prosjektet, så er de første 45 minuttene i sin helhet viet dette prosjektet.

Les også BT-saken: Håpe i luften