Search

Sparebanken Vest bidrar med midler til internasjonalt mikroplastsenter ved NORCE

Updated: Dec 1, 2020

Det er usynlig mikroplast overalt - i luften du puster, vannet du drikker og maten du spiser. Mikroplast er et økende problem, men kunnskapen om hvor den samles opp, mengder og konsekvenser mangler. Dette skal NORCEs nyetablerte mikroplastsenter forske på.

Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i stiftelsen Agenda Vestland, Hans Kleivdal, konserndirektør i NORCE, og Marte Haave, leder for senteret og økotoksikolog ved NORCE. Foto: NORCE

 

Av Johannes Dobson 25. mai 2020

 

MIKROPLAST I MAT


Plastforurensing er et globalt synlig problem, spesielt langs kysten hvor det ofte samles opp. Over tid vil all plast i naturen brekkes opp til veldig små biter som kalles mikroplast, som gjerne defineres som plastbiter under 5 mm, ned til under 1/1000 mm størrelse. Denne usynlige mikroplasten fordeler seg i naturen og omgivelsene våre, og mengdene øker parallelt med økende plastproduksjon og bruk.

Hvor mikroplasten ender opp, og hva det betyr for miljø og mennesker er dårlig kjent selv etter flere år med forsøk på å kartlegge problemet. Det er vanskelig å påvise mikroplast i miljøet og derfor er det også vanskelig å si hvilke mulige farer den medfører.

– Vi er vant til å forholde oss til kostholdsråd om klassiske miljøgifter, for eksempel kvikksølv og PCB i fiskelever, men vi har i dag ikke kunnskap til å gi råd om innhold av mikroplast i mat. I en fremtid der mikroplastnivåene øker vil det sannsynligvis stadig komme flere krav til dokumentasjon fra forbrukerne, matprodusenter og importører. Vi skal med dette senteret jobbe med forskning som skal legge grunnsteinene for trygg og sikker kunnskap, sier leder for senteret, Marte Haave, økotoksikolog ved NORCE.


Les mer og se innslaget om det nye senteret og forskning på mikroplast på tv2.noFØDSELSHJELP MED MIDLER FRA "AGENDA VESTLANDET"


Gode analysemetoder er avgjørende for å komme videre, og nå, med finansiering fra Sparebanken Vest-stiftelsen «Agenda Vestlandet», får det internasjonale forskerteamet spillerom til å komme raskt i gang og jobbe fokusert og målrettet over tid. Sparebanken Vest bidrar med midler til oppstart og en treårig satsing som raskt skal etablere et faglig fundament for å forstå mikroplastproblemet. Satsingen vil omfatte rundt 30 eksperter fra ulike land som vil bidra til utvikling av senteret.

– Sparebanken Vest sitt bidrag er avgjørende for et raskt kunnskaps- og kapasitetsløft, slik at vi kan etablere en helhetlig forståelse av dette problemet. Mikroplast er et globalt problem hvor hverken myndigheter eller næringsliv har god nok kunnskap til å håndtere dette miljøproblemet i dag. Gjennom etablering av North Atlantic Microplastic Centre skal vi sammen med de beste forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt mobilisere til felles kunnskapsdugnad for å utvikle langsiktige tiltak og løsninger, sier Hans Kleivdal, konserndirektør i NORCE og styreleder i senteret.

Les mer på norceresearch.no: Vi etablerer North Atlantic Microplastic CentreVIKTIG FORSKNING FOR VESTLANDET


Sparebanken Vest-stiftelsen Agenda Vestlandet har som formål å fremme bærekraftige prosjekter som skal bidra til omstilling og næringsutvikling på Vestlandet. Etableringen av forskningssenteret er en del av midlene som er satt av til prosjekter innen stiftelsens to hovedsatsninger; «bærekraftig hav» og «grønn omstilling».

– Dette senteret vil gi banebrytende internasjonal miljøforskning. Vi ønsker å støtte forskning som kan bidra med et kunnskapsgrunnlag som er viktig for å løse plastproblemet internasjonalt, og dette senteret vil trekke verdensledende kompetanse til Vestlandet. Senterets forskning vil ha stor betydning for å løse plastutfordringene generelt, og for Vestlandet spesifikt knyttet til hav. Kompetansen og forskningen vil være en viktig kilde til kunnskap for flere havbaserte næringslivsaktører og organisasjoner på Vestlandet som arbeider med problemstillingen, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.