Search

Vestlandet blir vinneren i fremtidens lavutslippssamfunn

Et taktskifte i den grønne omstillingen kan bety 80 000 nye, bærekraftige arbeidsplasser og en dobling av den totale verdiskapningen i noen av de viktigste næringene i regionen vår.

Menon Economics har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i dag og frem til 2035 med utgangspunkt i grønn omstilling. Analysen er laget på oppdrag fra Vestlandskonferansen som går av stabelen i Grieghallen i Bergen 3. mars.


Jo mer de internasjonale avgiftsnivåene på klima- og miljøutslipp øker, jo bedre vil norsk, eksportrettet næringsliv klare seg. Det gjelder særlig næringslivet på Vestlandet, viser Vestlandsmeldingen 2020.


Norges relativt høye avgiftsnivå på klimagasser og strenge regulering av utslipp, er en fordel for norske eksportnæringer. Dette gjør at flere næringer har et forsprang på internasjonale konkurrenter fordi de allerede er i gang med betydelige tilpasninger og investeringer for å redusere utslippene.  


Etter hvert som internasjonale priser på utslipp øker, vil dermed Norge styrke sin relative konkurranseevne. Kombinasjonen av ledende sektorkompetanse og lave utslipp danner grunnlaget for økt konkurransekraft når verden går i en mer klimavennlig retning.