Search

Vestlandsindeksen viser: bedriftenes forventninger til fremtiden stuper

For første gang i Vestlandsindeksens historie er vestlandsbedriftenes forventninger til fremtiden lavere enn resultatet for inneværende kvartal. De forventer nedgang på flere fronter – etterspørsel, sysselsetting og lønnsomhet.


Kjetil Benson, Leder for Markets i Sparebanken Vest

– Vi ser en bred nedgang på tvers av alle bransjer. Ser vi bort fra koronasjokket og oljekrisen i 2015-2016, er vi på de laveste nivåene i indeksens historie. Selv om norsk økonomi har gått godt, ser vi tydelig at økte kostnader og den spente geopolitiske situasjonen ikke overraskende slår hardt inn i både resultater og bedriftenes forventninger, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.


I Vestlandsindeksen for tredje kvartal 2022 synker resultatindeksen til 59,1 poeng, fra 61,7 poeng i andre kvartal. Dette er under indeksens historiske gjennomsnitt.


Forventningsindeksen, som måler bedriftenes forventinger til de neste seks månedene, har også en nedgang i tredje kvartal. Forventningsindeksen faller ned til 58,1 poeng, og er med det betydelig under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng.

For første gang i indeksens historie er forventningsindeksen lavere enn resultatindeksen.


Møre og Romsdal mer positive Vestlandets nordligste fylke skiller seg ut mot sine naboer i sør. I Møre og Romsdal er det stigning i resultatindeksen, og nedgangen i forventningsindeksen er på beskjedne 0,6 – betydelig mer moderat enn øvrige Vestlandsfylker.


– Møre og Romsdal er mindre eksponert for de økende kostnadene ettersom bedriftene nord i regionen ikke er utsatt for strømprissjokket som de andre Vestlandsfylkene. I tillegg er olje og gass og maritim industri to næringer som melder om positive utsikter og resulter, og dette er to nøkkelnæringer i Møre og Romsdal, påpeker Benson.


Store forskjeller mellom overnattings- og serveringsvirksomheter Overnattings- og serveringsvirksomhet har de laveste vekstforventningene for de kommende seks månedene blant de ulike næringene. Dette står i kontrast til de to første kvartalene i år, hvor dette var næringen med høyest forventninger. Forventningsindeksen for næringen er i tredje kvartal på 51,4 poeng, hvilket historisk, er blant de laveste forventningene denne næringen har rapportert.


Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom de to reiselivsnæringene.


På den ene siden melder overnattingsvirksomhetene om høyere resultater enn serveringsvirksomhetene, mens bildet er helt omvendt når det gjelder forventningene fremover. Overnattingsvirksomhetene har en forventningsindeks på 50, og serveringsvirksomhetene har en tilsvarende indeks på 59 poeng.


Margunn Minne, Konserndirektør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest

– Det synes som om overnattingsvirksomhetene har kunnet ta ut de økte kostnadene raskt. Samtidig er resultatene rapportert fra en periode hvor det var både norske og utenlandske turister på ferie, sier Margunn Minne, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest og legger til:


– Ser vi fremover er bildet snudd, og det tyder etter all sannsynlighet på at serveringsvirksomhetene som har mindre differanse mellom resultater og forventninger har mer jevn aktivitet. I tillegg måler forventningene seks måneder frem, og det inkluderer første komplette julebordsesong siden før korona.

Olje og gass-industrien fortsatt svært positiv Olje- og gassbedrifter rapporterer for tredje kvartal om bedre resultater og høyere forventninger enn bedrifter som ikke er innenfor sektoren.

Resultatindeksen for olje- og gassbedrifter er på nærmere 67 poeng, noe som er mer enn åtte poeng over snittet for ikke olje- og gassrelaterte bransjer. Bransjens forventninger går betydelig tilbake fra foregående kvartal med et fall fra sterke 71,4 poeng i andre kvartal til 63,3 poeng i inneværende kvartal.


– Olje- og gassbransjen har de seneste kvartalene hatt svært gode resultater og høye forventninger. Dette er mye på grunn av økte investeringer som følge av oljeskattepakken. Nå ser vi imidlertid at forventningene kommer ned mot et mer normalisert nivå, og det tyder nok på at både kostnader og den økte geopolitiske uroen påvirker bedriftenes syn på fremtiden, forklarer Minne.


Økte eksportforventninger Vestnorske eksportbedrifter skiller seg positivt ut når det gjelder forventninger fremover. I motsetning til andre næringer, øker bedrifter med mer enn halvparten av omsetningen utenfor Norge sine forventninger til de neste seks månedene.

– Eksportbedriftene melder om en økning på hele fem poeng og rapporterer om forventninger på 69 poeng. Selv om det overordnede makrobildet er mer omskiftelig så får de vestnorske eksportbedriftene støtte fra en svak kronekurs som gjør varene vi selger billigere å kjøpe i utlandet, sier Minne.