Search

Vestlandsindeksen viser: råvaretrøbbel og forventet prisvekst i byggebransjen

Updated: Jun 21


Foto: Hermann Øberg, Eiendomsmegler Vest.

Forsinkelser og mindre utbygging gjør at bygg- og anleggsbedrifter forventer en boligprisvekst fremover. Mer enn halvparten av bygg- og anleggsbedriftene sliter med tilgang på råvarer og produkter.


Hele 56 prosent oppgir at de i «svært stor» eller «ganske stor» grad, opplever utfordringer med tilgangen på råvarer sammenlignet med situasjonen før koronakrisen.


Av de spurte, oppgir hele syv av ti bedrifter at de har utfordringer med økte priser på råvarer.

– Det har vært utfordringer gjennom hele koronakrisen med økte kostnader, og i utgangen av koronaen og inn i Ukraina-krigen har utfordring med tilgang og priser på innsatsfaktorer eskalert. Hele Norge roper etter arbeidskraft, også i byggebransjen, hvor vi på tross av høye rekrutteringstall ikke greier å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft. Mangel på faglært arbeidskraft med rett kompetanse er særlig merkbar, og prisen på arbeidskraft øker. I pressområdene i og rundt de store byene går regulering også sakte. Boligreserven i for eksempel Bergen er kritisk lav. Summen av dette er blant annet at utbudet av nye boliger er lavere enn ønskelig, sier Hans Moxnes, direktør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Vestland.


Annenhver bedrift tror på betydelig prisvekst Han mener dagens situasjon og fremtidsbilde vil være med på å drive opp prisene og får støtte fra bedriftene i Vestlandsindeksen.


74 prosent av bedriftene sier at utsalgsprisene øker som følge av den reduserte råvaretilgangen, og 84 prosent sier at de øker utsalgsprisene fordi prisen på råvarene har gått opp. Hele fem av seks sier at redusert råvaretilgang medfører forsinkelser i leveranser til kunder.

Halvparten tror også på en prisøkning på mer enn seks prosent på nybygg. For bruktboliger tror en av tre bedrifter at prisveksten vil være på mer enn seks prosent.


Kunden må akseptere mer risiko Den usikre råvaretilgangen og prisutviklingen gjør at om lag en-tredjedel oppgir at det er nødvendig å justere hvem som bærer risikoen i prosjekter. Hver femte virksomhet sier at prisrisikoen i hovedsak overføres til kjøper gjennom reforhandling av eksisterende kontrakter, og 27 prosent sier at risiko overføres til kjøper i endringen av nye kontrakter.


Den andre veien, for overføring av risiko til egen bedrift, er tallene på henholdsvis 10 og 8 prosent.


Margunn Minne, regionsjef for bedriftsmarked Hordaland

– Kostnadene øker, og råvaretilgangen er usikker. Det gjør det krevende for både utbyggere og entreprenører å ha et mest mulig presist bilde av både kostnader for prosjekter og når man kan vente at prosjekter blir ferdigstilt. Den usikkerheten gjør at stadig flere boligkjøpere, bedrifter og privatpersoner, bærer større prisrisiko på byggeprosjekter, sier Margunn Minne, regionsjef for bedriftsmarked Hordaland.


Hun understreker at boligkjøpere også må være forberedt på å ta mer risiko som følge av usikkerheten, og påpeker viktigheten av å ha gode avtaler som ikke skaper konflikt underveis i et prosjekt eller når prosjekter ferdigstilles.


– Risikoen må være avklart

– Som med alt annet øker utsalgsprisene på varer når prisen på innskuddsfaktorene øker. Utfordringen for byggebransjen er at mye som er utenfor utbygger og entreprenørens kontroll kan skje i tidsrommet fra signering av kontrakt til ferdigstillelse. Det som da er viktig er at man har satt seg godt inn i avtalen på forhånd og har et bevisst forhold til risikoen, sier Minne.

Sandsli 360 er et nytbyggprosjekt fra Selvaag Bolig. Eiendomsmegler Vest er megler for prosjektet. Foto: Hermann Øberg, Eiendomsmegler Vest.

Hun får støtte fra Moxnes som understreker at ansvaret ligger på alle parter.


– Vi kommer ikke utenom at risikoen må fordeles. Noen utbyggere tar større risiko enn andre, mens det er kunder som vil ha en lavere utgangspris med høyere risiko. Det er som er viktig er at det er fullt ut avklart og forstått mellom alle partene, sier Moxnes.