Dette er Vestlandskonferansen

Vestlandskonferansen er Vestlandets viktigste møteplass mellom næringsliv, politikk akademia og 5000 engasjerte Vestlandingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid.

 

Grunna koronapandemien har vi sett oss nødt til å utsetje Vestlandskonferansen inntil vidare.
 

Endeleg dato for Vestlandskonferansen vert sett i februar 2021.

 
v5_VK21_Banner_Bakgrunn_2x.png

Kontakt oss

Har du spørsmål om Vestlandskonferansen 2021? 

Kontakt oss på info@vestlandskonferansen.no

HØGDEPUNKT FRÅ VESTLANDSKONFERANSEN 2020
Dato for konferansen settes
FEBRUAR
2021
  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
Agenda Vestlandet (kontor)
Jonsvollsgate 2
5011 Bergen
Tlf: 99152515
epost: frode.nergaard.fjeldstad@spv.no
«Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ein drivkraft i det grøne skiftet på Vestlandet.»